ABBA the Museum

Opportunity

Creating a commercial context and service experience around ABBA the Museum.

Strategy

Adding a broader contemporary pop culture-context to the experience, in order to make the destination more appealing to a younger audience that is new to ABBA.

Concept

The Pop Shop – a destination offering an eclectic pop mix between shop, stage, exhibition and ticket office.

Result

ABBA the Museum has become one of the most visited Stockholm destinations, and all customer surveys tell the same story: people love the experience.

MORE INFO

BACKGROUND
ABBA is the world famous Swedish pop group. Björn Ulvaeus, a member of ABBA, decided to built a permanent ABBA museum next to amusement park at Djurgården, Stockholm.

OPPORTUNITY AND CHALLENGE
In six month everything would be in place. Retail concept with assortment, fully functioned organisation and processes for ticket sales and handling large numbers of visitors

ASSIGNMENT
The starting point was a existing itinerant exhibition. The assignment for BLINK the design agency was create an commercial frame and service design, all based on strategic design. Including retail concept, strategy for the assortment and customer flow, etc.

STRATEGY
Björn Ulvaeus was himself very engaged in the project and gave the BLINK the design agency the description; “it must feel as pop music”. Björn also explained his driving force was to make the project so great that he would be proud to visit the museum with his grandchildren.

From “pop music” to “pop culture”
BLINK the design agency interpreted the “brief” so it would not be only about pop music, but also pop culture. This would make better conditions to design a attractive, up to date and living/vivid context that would include also the younger audience which did not grow up with ABBA.

IDEA
HOUSE of POP CULTURE – the meeting place for Swedish pop cultures
- Exhibitions
- Store
- Workshops
- Café/Bar
- Stage
- Club

RESULT
ABBA the Museum has become one of Swedens most attractive tourist destinations and the experience is to rated in customer surveys. The in-store sales is very successful.

WHAT MAKES US PROUD
ABBA is a Swedish icon we all grew up with and they also influence the image of Sweden. It has been a honorable assignment to be part of ABBA the Museum, a very successful project that will remain for a long time. Björn proudly visits the museum with his grandchildren. And that also makes BLINK proud.

MER INFO

BAKGRUND
ABBA är den svenska världsberömda popgruppen. Björn Ulvaeus, en av medlemmarna, beslutade bygga ett permanent ABBA-museum intill Gröna lund på Djurgården.

MÖJLIGHET OCH UTMANING
På sex månader skulle allt finnas på plats: butikskoncept med sortiment, intrimmad organisation och processer för försäljning av biljetter och hantering av stora besökarflöden.

UPPDRAG
Utgångspunkten för museet var en existerande turnerande utställning. Designbyrån BLINKs uppdrag var att utifrån strategisk design skapa en kommersiell inramning och servicedesign för denna med butikskoncept, sortimentstrategi, flöden för besökare med mera.

STRATEGISK UTGÅNGSPUNKT
Björn Ulvaeus var personligen engagerad i projektet och gav designbyrån BLINK briefen: “det ska kännas som popmusik”. Björn berättade även att hans drivkraft var att det skulle bli så bra att han med stolthet skulle besöka museet med sina barnbarn.

Från “popmusik” till “popkultur”
Designbyrån BLINK omtolkade Björns brief så att inramningen inte bara handlade om popmusik, utan även om popkultur. Det skapade bättre förutsättningar för ett attraktivt, uppdaterat och levande sammanhang även för en yngre publik som inte vuxit upp med ABBA.

IDÉ
POPKULTURHUSET – mötesplatsen för svenska popkulturer
- Utställningar
- Butik
- Workshops
- Café/bar
- Scen
- Klubb

RESULTAT
ABBA the Museum är idag en av Sveriges mest populära turistdestinationer och upplevelsen får högsta betyg i kundundersökningar. Försäljningen går mycket bra.

VARFÖR VI ÄR STOLTA
ABBA är en Svensk ikon vi vuxit upp med och som påverkar bilden av Sverige. Det har varit ett hedersuppdrag att få vara med och designa ABBA the Museum, ett projekt som blivit mycket framgångsrikt och kommer finnas kvar länge. Björn besöker med stolthet museet med sina barnbarn. Det gör även BLINK stolta.